Vi välkomnar dit till vår camping där vi vill att alla vår gäster ska ha möjlighet att njuta av den lugna atmosfären och den vackra innerskärgårdens natur. För att alla gäster ska trivas ber vi dig att tänka på följande: 

  • För allas trevnad och säkerhet så är max hastigheten för fordon inom campingområdet 10 km/h. Tänk på att en del av våra gäster är små men likväl kan dyka upp snabbt på vägen eller bakom en kurva så kör försiktigt. 
  • Mellan kl 22 och 07 visar vi lite extra respekt för varandras behov av lugn och tystnad. 
  • Hundar är välkomna på campingen men ska hållas kopplade inom campingens område. Vid vår lilla badplats vid Lillängen är badsugna hundar välkomna att bada, vid vår stora badstrand får hundar däremot stanna på land. 
  • Grillning och annan matlagning över öppen eld ska ske på ett säkert sätt. På campingplatsen får du inte elda eller grilla direkt på marken. Använd en grill eller eldstad med ben eller stativ så att marken inte blir bränd och se till att du har vatten i närheten för att kunna släcka. Det finns också en iordninggjord eldplats invid stora badplatsen. Ved, kol eller annat bränsle ordnar du själv. Om det är tort kan det råda eldningsförbud, vi gör vårt bästa för att informera våra gäster om det i så fall. 
  • Rör dig gärna i naturen på och runt campingen, allemansrätten sätter ramarna för vad du får och inte får göra i naturen men tänk på att respektera andra gäster och att trycket på naturen blir extra hårt på platser som vår camping där många människor rör sig på en mindre yta. En bra tumregel är att lämna de platser du varit på som den var när du kom eller lite bättre. 
  • Fiske med handredskap är tillåtet i Östersjön, men vi fiskar inte från bryggan vid stora badplatsen och ber dig respektera att båtklubben inte tillåter kastfiske från sina bryggor. Tänk också på att du som fiskar är ansvarig för att följa de regler och lagar som gäller kring fångstbegräninsningar och fredningstider. På svenska fiskeregler kan du läsa mer.